Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Regulamin

  Strona głównaRegulamin

  wielkość tekstu:A | A | A

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  www.akso.net.pl

  PAR 1

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy pod adresem www.akso.net.pl prowadzony jest przez Anetę Rojewską, prowadzącą działalność gospodarczą FIRMA H.U.P."AKSO" Aneta Rojewska 42-400 Zawiercie ul. Zegadłowicza 15, numer NIP 6491418018, Regon 273140867, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra własciwegods. gospodarki.

  Adres poczty elektronicznej: biuro.akso@wp.pl

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedazy z Klientem na odległość za posrednictwem Sklepu.

  PAR 2

  DEFINICJE

  1. Konsument - osoba fizyczna zawierajaca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezposrednio z jej działalnością   
                               gospodarczą lub zawodową

  2. Sprzedawca - FIRMA H.U.P. "AKSO" Aneta Rojewska, z siedzibą 42-400 Zawiercie ul. Zegadłowicza 15, NIP 6491418018, REGON 273140867

  3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjnaniebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje  zdolność prawną,  
                                     wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.akso.net.pl

  6. Umowa zawarta na odległość - umowa z Klientem w ramachzorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej
                              fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia
                              umowy włącznie.

  7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

  8.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lun Produktów
                               ze Sprzedawcą.

  9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  11. Formularz zamówienia - interaktywnyformularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do

                              Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez KlientaProdukty do zakupu, a także istnieje mozliwość ustalenia i modyfikacji
                         danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez
                        Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

  PAR 3

  KONTAKT ZE SKLEPEM

  1. Adres Sprzedawcy: 42-400 Zawiercie, ul. Zegadłowicza 15

  2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro.akso@wp.pl

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 668 028 745

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  ING 84105015911000009068348276

  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-17.00

  PAR 4

  WYMOGI TECHNICZNE

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przegladania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przegladarką internetową .

  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  c. włączona obsługa plików cookies.

  d. zainstalowany program FlasPlayer.]

  Par 5

  INFORMACJE OGÓLNE

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia związane w funkcjonowaniem SKLEPU spododowane śiłami wyższymi, nieporządanym działaniem osób trzecich lub problemami technicznymi.

  2. Przeglądanie dostępnych  prodroduktów w sklepie NIE wymaga zakładania konta. Zamówienie czekokolwiek z asortymentu możliwe jest po założeniu konta lub bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych potrzebnych do zrealizowania zamówienia.

  3. Ceny podane do danych produktów z asortymentu są podane w polskich złotych i są cenatmi brutto (z uwzględnieniem podatku VAT)

  4. Na końcową kwote zakupu klienta składa się cena za Produkty oraz Koszt dostawy o której klient jest poniformowany na stronie sklepu podczas składania zamówienia. W tym właśnie momencie klient wraża zgodne na związanie się z Sprzedawcą Umową Sprzedaży.

   

   PAR 6

  ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

   

  1. Aby założyć Konto w Sklepie należyć wypełnić formularrz rejestraacyjny.

  2. Założenie konta jest bezpłatne

  3. Logowanie do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustalonego podczas zakładania konta w Formularzu rejestracji

  4. Klient ma możliwość bez przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć konto po przez wysłanie stosownego ządania do Sprzedawcy na podany adres poczty lub siedziby Sprzedającego.

  PAR 7

  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

   

  W celu złożenia zamówienia należy:

  1. Zalogować się do sklepu lub zarejestrować (możliwość kupna bez rejestracji)

  2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka" (lub równoznaczny)

  3. Jeśli wybrałeś opcje kupna bez rejestracji wypełni Formularz Zamówienia.

  4. Kliknij przycisk "zamawiaam i płace"

  5. Wybierz sposób dostawy oraz płatnosći. W zależności od wybranej formy płatności opłać zamówienie w podanym terminie.

   

  PAR 8

  OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

   

  1. Sposoby dostawy:

  a. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym pod adresem: " Zawiercie 42-400 uL. Zegadłowicza 15"

  b. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa

  c. Przesyłka kurierem DHL, przesyłka kurierem za pobraniem

  d. Przesyłka kurierem InPost, Paczkomatem

  2. Sposoby błatności:

  a. Płatność przy odbiorze (gotówka, karta, blik)

  b. Płatność za pobraniem

  c.Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (przelew tradycyjny)

  d. Płatność elektroniczna

  e. Płatność kartą płatniczą.

  3. Szczegółowe informacje na temat metod płatnosći i dostawy znajdują sie na stronie Sklepu.

   

  PAR 9

  WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

   

    1.Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym. Zgodnie z regulaminem.

    2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje je do realizacji po przez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na podany , adres poczty elektronicznej klienta. Z chwilą otrzymania przez klienta e-maila z potwierdzeniem zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. płatności przelewem, płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  b. płatność za pobraniem przy odbiorze przzesyłki, Klient oobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  c. płatność gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, klient obowiązany jest dokonac płatności przy  odbiorze przesyłki 7dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

     4.Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty . Produkt zostanie wysłany przez sprzedawce w termiinie wskazanym ww jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.

     5. A. W przypadku zamówienia produktów o róznych terminach dostawy, terminem dostawy jest ten najdłuższy.

        B.  W przypadku zamówienia produktów o róznych termianch dostawy, klient ma możliwość ządania dostarczenia produktów częściami lub też dostawy wszystkich razem po skompletowaniu całago produktu.

    6. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.

  b. W przypatku sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

     6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

   a. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatńości przelewem, płatności elektronicznejj lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku  bankowego sprzedawcy.

   b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia umowy sprzedaży

   c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, produkt będzie do odbioru w terminie wskazanym w opisie produktu.

  O gotowości Produktudo odbioru przez  Klienta zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawce poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podnay w trakcie składnania Zamówienia adres pocztowy Klienta.

   7.W przypadku 

   

  Strona główna

  Firany szyte na wymiar


       

  Kontakt

  Firma H.U.P ”Akso”
  42-400 Zawiercie woj. śląskie
  ul. Zegadłowicza 15
  tel: 668 028 745
  e-mail: biuro.akso@wp.pl

  Sklep internetowy z firanami posiada w ofercie szeroki asortyment tekstyliów domowych: Rolety, żaluzje, żaluzje drewniane, plisy, moskitiery, markizy, firany gotowe, firany szyte na wymiar, zasłony. Oferujemy również karnisze, narzuty, tkaniny, pościele, ręczniki, obrusy, dekoracje, dodatki. Sklep ma swoją siedzibę w Zawierciu.

  Wersja mobilna
  Facebook