Produkty:
  Koszyk
  Wartość zakupów: 0.00 zł
  Zarejestruj się / Zaloguj

  Regulamin

  Strona głównaRegulamin

  wielkość tekstu:A | A | A

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
  www.akso.net.pl

                                                                                                                                     PAR 1.

                                                                                                                    POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy pod adresem www.akso.net.pl prowadzony jest przez Anetę Rojewską, prowadzącą działalność gospodarczą FIRMA H.U.P."AKSO" Aneta Rojewska 42-400 Zawiercie ul. Zegadłowicza 15, numer NIP 6491418018, Regon 273140867, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra własciwegods. gospodarki.

  Adres poczty elektronicznej: biuro.akso@wp.pl

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedazy z Klientem na odległość za posrednictwem Sklepu.

   

                                                                                                                                      PAR 2

                                                                                                                                 DEFINICJE

  1. Konsument - osoba fizyczna zawierajaca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezposrednio z jej działalnością   
                               gospodarczą lub zawodową

  2. Sprzedawca - FIRMA H.U.P. "AKSO" Aneta Rojewska, z siedzibą 42-400 Zawiercie ul. Zegadłowicza 15, NIP 6491418018, REGON 273140867

  3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjnaniebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje  zdolność prawną,  
                                     wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.akso.net.pl

  6. Umowa zawarta na odległość - umowa z Klientem w ramachzorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej
                              fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia
                              umowy włącznie.

  7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu

  8.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lun Produktów
                               ze Sprzedawcą.

  9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  11. Formularz zamówienia - interaktywnyformularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do

                              Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  12. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez KlientaProdukty do zakupu, a także istnieje mozliwość ustalenia i modyfikacji
                         danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez
                        Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

   

                                                                                                                                PAR 3

                                                                                                              KONTAKT ZE SKLEPEM

  1. Adres Sprzedawcy: 42-400 Zawiercie, ul. Zegadłowicza 15

  2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro.akso@wp.pl

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 668 028 745

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:  ING 84105015911000009068348276

  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-17.00

   

                                                                                                                              PAR 4

                                                                                                          WYMAGANIA TECHNICZNE

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przegladania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przegladarką internetową .

  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  c. włączona obsługa plików cookies.

  d. zainstalowany program FlasPlayer.

   

   

   

  Strona główna

  Firany szyte na wymiar


       

  Kontakt

  Firma H.U.P ”Akso”
  42-400 Zawiercie woj. śląskie
  ul. Zegadłowicza 15
  tel: 668 028 745
  e-mail: biuro.akso@wp.pl

  Sklep internetowy z firanami posiada w ofercie szeroki asortyment tekstyliów domowych: Rolety, żaluzje, żaluzje drewniane, plisy, moskitiery, markizy, firany gotowe, firany szyte na wymiar, zasłony. Oferujemy również karnisze, narzuty, tkaniny, pościele, ręczniki, obrusy, dekoracje, dodatki. Sklep ma swoją siedzibę w Zawierciu.

  Wersja mobilna
  Facebook